Montaż rzeczywistości – o Pasażach Waltera Benjamina

Roma Sendyka

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.