ROZMOWA „WIELOGŁOSU”

Teresa Walas,

Michał Paweł Markowski,

Paweł Próchniak,

Andrzej Skrendo,

Piotr Śliwiński,

Krzysztof Uniłowski,

Tomasz Kunz,

Tomasz Rojek

Abstrakt
O kondycji i perspektywach polonistyki uniwersyteckiej rozmawiają Teresa Walas, Michał Paweł Markowski, Paweł Próchniak, Andrzej Skrendo, Piotr Śliwiński, Krzysztof Uniłowski, Tomasz Kunz i Przemysław Rojek