Postscriptum. Komentarze do rozmowy

Andrzej Borowski,

Małgorzata Czermińska,

Inga Iwasiów,

Krzysztof Kłosiński,

Erazm Kuźma,

Henryk Markiewicz,

Tomasz Mizerkiewicz,

Ryszard Nycz,

Maciej Urbanowski,

Agnieszka Dauksza

Abstrakt

Komentarze do Rozmowy "Wielogłosu"

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.