Kwiat nieznany

Andrzej Skrendo

Abstrakt

Recenzja książki:

Hanna Marciniak, Inwencje i repetycje. Formy doświadczenia poetyckiego w twórczości Juliana Przybosia, Kraków 2009

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.