Książka o poetach poetów

Magdalena Rabizo-Birek

Abstrakt

Recenzja książki

Anna Czabanowska-Wróbel "Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu"

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.