Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rozmowa „Wielogłosu”: O problemach współczesnej komparatystyki

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 7-38
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Między komparatystyką literacką a kulturową

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 39-53
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Komparatystyka i egzystencja

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 54-67
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Niestabilność komparatystyki

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 68-84
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Od determinacji do dystynkcji. Przemiany socjologii literatury

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 85-96
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

„Szkoła rozczarowania” w poematach dygresyjnych: Słowacki – Musset

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 97-118
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Improwizacja w perspektywie korespondencji sztuk, czyli o romantycznych wierzeniach

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 119-132
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Salony literackie dziewiętnastowiecznej Europy w świetle podróżopisarstwa; Weimar i Mediolan Antoniego Edwarda Odyńca

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 133-146
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Pieśniowe portrety kobiety – prządki

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 147-165
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Odrodzenie dyscypliny: światowe źródła komparatystyki (przeł. Ewa Kowal)

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 167-180
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Bez porównania (przeł. Ewa Kowal)

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 181-191
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Moje zdziwienia: Ogrody nieplewione / Postscriptum / Co się dzieje w IBL?

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 231-249
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Omówienia, recenzje, rozbiory

Komparatystyka w teorii i praktyce: uwagi o pierwszym polskim podręczniku dyscypliny

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 193-203
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Perypatetyzm (prawie) pantoskopiczny

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 204-211
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Powrót uczuciowości

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 212-217
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Autobiografia i aporie nowoczesności

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 218-225
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Na pograniczu sztuk

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 226-229
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Jubileusze

„Między dawnymi i młodszymi laty”. O dorobku filologiczno-historycznym Profesora Juliana Maślanki

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 251-256
Data publikacji online: 15 grudnia 2010