Na pograniczu sztuk

Adam Dziadek

Abstrakt

Na pograniczu sztuk

(Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama polskich koncepcji badawczych XX wieku pod redakcją Grażyny Królikiewicz, Olgi Płaszczewskiej, Iwony Puchalskiej i Magdaleny Siwiec)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.