Autobiografia i aporie nowoczesności

Aleksander Wójtowicz

Abstrakt

Autobiografia i aporie nowoczesności

(Przemysława Rojka Historia zamącana autobiografią. Zagadnienie tożsamości narracyjnej w odniesieniu do powojennej liryki Aleksandra Wata)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.