Powrót uczuciowości

Erazm Kuźma

Abstrakt

Powrót uczuciowości

(Anny Łebkowskiej Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.