Komparatystyka w teorii i praktyce: uwagi o pierwszym polskim podręczniku dyscypliny

Marta Skwara

Abstrakt

Komparatystyka w teorii i praktyce: uwagi o pierwszym polskim podręczniku dyscypliny

(Olgi Płaszczewskiej Przestrzenie komparatystyki - italianizm)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.