Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rozmowa „Wielogłosu” Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 7-35
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.015.0537

Komentarz: Postscriptum

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 37-39
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.016.0538

Komentarz: Powolne ciemnienie zwierciadeł

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 40-43
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.017.0539

Komentarz: Jest możliwa. Krytyka feministyczna

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 44-49
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.018.0540

Współczesna krytyka feministyczna: inny stan skupienia

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 51-59
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.019.0541

Historia literatury kobiet – niedokończony projekt

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 60-76
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.020.0542

O „Dwóch biegunach” Elizy Orzeszkowej i „Wieku niewinności” Edith Wharton

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 77-101
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.021.0543

Ciało i śmiech w „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej a polskie stereotypy genderowe

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 104-116
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.022.0544

Perspektywa feministyczna w teorii i analizach filmowych

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 117-127
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.023.0545

Psychiatria w ogrodzie (Jarosława Fazana „Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera”)

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 129-138
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.024.0546

Moje zdziwienia - Glosa do dyskusji o komparatystyce / Czytając recenzje teatralne / Czytając recenzje teatralne (dopisek) / Propozycja? / Znowu o Lalce

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 157-167
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.027.0549

Omówienia, recenzje, rozbiory

Dynamika życia i statyka urządzeń społecznych (Leny Magnone „Konopnicka. Lustra i symptomy”)

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 139-145
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.025.0547

Hybryda albo wznawianie życia (Hanny Kirchner "Nałkowska albo zycie pisane")

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 146-155
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.026.0548