Najoryginalniejsza książka o Schulzu, jaką do tej pory napisano (Michała Pawła Markowskiego Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura)

Adam Lipszyc

Abstrakt

The most original book on Schulz written so far
The paper is a review of Michał Paweł Markowski’s book Powszechna rozwiązłość (Universal promiscuity) devoted to the work of Bruno Schulz. The author acknowledges that certain elements of Markowski’s reading – such as pointing to the links between Schulz and German Romanticism – are of undeniable value. However, the main line of the reading which sets Schulz’s work against the background of Hegel’s and Nietzsche’s philosophy is criticized as shallow and inconsistent. Moreover, whereas the author agrees with Markowski’s criticism of Władysław Panas’s all too theological reading of Schulz, he also tries to show that a more subtle interpretation of Schulz’s work in messianic terms does more justice to it than the one offered by Markowski.

Słowa kluczowe: Schulz Bruno, życie, forma, mit, mesjanizm

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.