Miasto na retorycznym fundamencie (O książce Jakuba Niedźwiedzia Kultura literacka Wilna (1323–1655))

Andrzej Probulski

Abstrakt

The city on a rhetorical foundation
The article is a review of Jakub Niedźwiedź’s latest book concerning literacy in medieval and early modern Vilnius. The author analyzes the notion of ‘the rhetorical organization of the city’ employed by Niedźwiedź in his book and points out some consequences stemming from the way such notions as ‘text’ and ‘rhetoric’ are used in it. The reviewer also emphasizes the signifi cance of the book as both a statement in the discussion concerning the dematerialization of the text in modern literary studies and as a work that may inspire a number of similar research projects.

Słowa kluczowe: Niedźwiedź Jakub, Wilno, retoryka, piśmienność

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.