Na manowcach humanistyki, czyli lektury w świetle krytyki i dydaktyki (O książce Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury pod redakcją Krzysztofa Biedrzyckiego i Anny Janus-Sitarz)

Sławomir Jacek Żurek

Abstrakt

On the peripheries of the humanities, or, reading in the context of literary criticism and teaching of literature

The volume Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury (The Experience of Reading. Between Literary Criticism and Teaching of Literature) edited by Anna Janus-Sitarz and Krzysztof Biedrzycki is an important book devoted to the question of reading as practiced by scholars, critics and teachers. The monograph contains views of historians of literature such as, for example, Anna Burzyńska, whose article opens the book, and others like Piotr Śliwiński, Wojciech Ligęza and Krzysztof Biedrzycki. Other essays focus on school as a place where books are read in an improper way. Zofi a Budrewicz, Anna Janus-Sitarz, Witold Bobiński, Leszek Jazownik, Jerzy Kaniewski write about the present situation of teenagers in the Polish system of education and their attitude to reading. Some texts are connected with two titular notions: ‘reading’ and ‘experience’. Their authors are: Barbara Myrdzik, Małgorzata Latoch-Zielińska, Anna Włodarczyk, Elżbieta Piątek, Anna Pilch, Krystyna Koziołek, Marta Rusek. The collection also contains articles presenting the issue of teaching (by Ewelina Strawa, Karolina Kwak, and Kordian Bakuła). The last part of the book is composed of essays interpreting the works of Czesław Miłosz (by Grażyna Tomaszewska), Gustave Flaubert (by Magdalena Marzec), Michał Witkowski and Dorota Masłowska (by Dorota Kozicka), Eugeniusz  Tkaczyszyn-Dycki (by Jarosław Fazan). The Experience of Reading. Between Literary Criticism and Teaching of Literature is a very modern and interesting project. It shows that the borders of these two disciplines are not far from each other.

Słowa kluczowe: krytyka literacka, dydaktyka polonistyczna, lektura, edukacja, media

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.