Trzy glosy do Tolkiena

Andrzej Zawadzki

Abstrakt

Three glosses to Tolkien

The paper is an attempt to interpret selected motives and themes in Tokien’s The Lord of the Rings with the help of some concepts taken from dialectical thinking, hermeneutics and Lacanian psychoanalysis.

Słowa kluczowe: Tolkien J. R. R., Władca pierścieni, psychoanaliza, hermeneutyka, interpretacja

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.