Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pogranicze, czyli polskość

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 1–10
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.14.018.2819

Wielopiśmienność Wielkiego Księstwa Litewskiego: nowe perspektywy badawcze

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. s. 11–21
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.019.2820

Najemnicy w armiach XVII stulecia i ich rola w procesach kształtowania narodów Europy

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 23–34
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.020.2821

Inna historia berdyczowskich bałagułów

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 35–51
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.021.2822

Kwestie pograniczne w pisarstwie Gustawa Manteuffla

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 53–64
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.022.2823

Czesław Miłosz i litewscy „Kolumbowie”. Przyczynek do jeszcze jednej biografii równoległej

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 65–80
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.023.2824

O potrzebie ujęć subwersywnych w badaniach nad pograniczem

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 81–90
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.024.2825

Uchwycić nieuchwytne. Pożytki z badań pogranicznych

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. s. 91–101
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.025.2826

Odkrycie „polifonicznego” Wilna.  Mindaugas Kvietkauskas o dwudziestowiecznym początku wileńskiej literatury

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. s. 103–114
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.026.2827

A jednak monady mają okna, czyli jak otworzyć zamknięte na siebie światy literackie

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. s. 115–128
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.027.2828

Litewsko-polski poetycki dwugłos

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 129–134
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.028.2829