Ciała Tadeusza Peipera

Jarosław Fazan

Abstrakt

Tadeusz Peiper’s bodies

This article is an attempt to compare two different visions of human body in Tadeusz Peiper’s poetry and autobiographical prose. First is connected with the movement of Avant-garde art of the 1920s, the second reflects the late phase of Peiper’s life in the 1950s, strongly influenced by psychosis 

Słowa kluczowe: Peiper Taduesz, Księga pamiętnikarza, ciało, materializm awangardy, psychoza
References

Delaperrière M., Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej, przeł. A. Dziadek, Katowice 2004.

Peiper T., Księgi Pamiętnikarza, rękopis dostępny we fragmentach w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Narodowej w Warszawie (tomy: Zapiski z listopada 1960 [akc 16301]; Wycinki prasowe, notatki dotyczące aktualności [akc 16308]; Luźne notatki [akc 16310]).  

Peiper T., Poematy i utwory teatralne, oprac. S. Jaworski, Kraków 1979.

Shustreman R., Zwrot ku cielesności: troska o ciało w kulturze współczesnej [w:] idem, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, oprac. W. Małecki, Wrocław 2007.

Sławiński J., Poetyka i poezja Tadeusza Peipera, „Twórczość” 1958, nr 6.
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.