There are no/mad women in the attic. O książce Moniki Świerkosz „W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm”.

Arleta Galant

Abstrakt

There are no/mad women in this attic

The basis of the contemplations contained in the article is a book by Monica Świerkosz titled In the space of tradition. Prose of Izabela Filipiak and Olga Tokarczuk in disputes about literature, canon and feminism. The author of the sketch outlines the threads on the feminist discourse about the past, which remain the key to the book’s analyses and reconstructs the importance of nomadic methodological project, which by criticising the concept of feminine continuum enables the expansion of languages to interpret “text genealogy” of contemporary Polish female writers.
 

Słowa kluczowe: krytyka feministyczna, historia literatury, tradycja, polska proza, podmioty nomadyczne
References

Borkowska G., Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca?, „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4.

Braidotti R., Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, przeł. A. Derra, Warszawa 2009.

Czapliński P., Powrót centrali. Literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2007.

Gajewska A., Odzyskać macierz [w:] eadem, Hasło: feminizm, Poznań 2008.

Haraway D., Obietnice potworów. Regeneracyjna polityka dla niestosownych/niezawłaszczonych innych (część pierwsza), przeł. A. Kowalcze-Pawlik [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 2012.

Iwasiów I., Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania, Szczecin 2004.

Kłosińska K., Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010.

Mizielińska J., Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006.

Mrozik A., Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura, władza w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2012.

Świerkosz M., W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm, Warszawa 2014.

Warkocki B., Kryminał dla intelektualistów, „Pogranicza” 2007, nr 2.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.