Literacki postsekularyzm Johna McClure’a

Tomasz Umerle

Abstrakt

John McClure’s Literary Postsecularism


American literary critic John A. McClure is the author of series of works concerning postsecularism, including Partial Faiths. Postsecular Fiction in the Age of Pynchon, and Morrison, his main study in this field. The article emphasizes the “literary” character of his postsecular thought. Its main goal is to reconstruct and analyze McClure’s postsecularism by focusing on his interpretations of North American novels.

 

Słowa kluczowe: postsekularyzm, literatura północnoamerykańska, powieść, religijność, świeckość
References

Bogalecki P., Laska i trup. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki odprawia (rekolekcje) [w:] Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2012.

Bogalecki P., „Naczynia znaków pustych”. Wykorzenienie Witolda Wirpszy jako poemat postsekularny, „FA-art” 2013, nr 1−2.

Bogalecki P., Trwoga bez Boga? O możliwości postsekularnej analizy tekstów kultury (casus Larsa von Triera), „Kultura Współczesna” 2012, nr 4.

Bogalecki P., Mitek-Dziemba A., Drzewo poznania. Wprowadzenie do myśli postsekularnej [w:] Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, Katowice 2012.

James W., Doświadczenia religijne, przeł. J. Hempel, Kraków 2001.

Jarzyńska K., Postsekularyzm – wyzwanie dla teorii i historii literatury (rozpoznania wstępne), „Teksty Drugie” 2012, nr 1−2.

Kołos A., Postsekularyzm a literatura. Przykład Edwarda Stachury, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2011, nr 1.

Krakowska J.,  Anioły w Ameryce, czyli ustanawianie uniwersalizmu, „Dialog” 2007, nr 9.

McCann S., Szalay M., Do You Believe in Magic? Literary Thinking after the New Left, „Yale Journal of Criticism” 2005, nr 2.

McClure J.A., Do They Believe in Magic? Politics and Postmodern Literature, „boundary 2” 2009, nr 2.

McClure J.A., Partial Faiths. Postsecular Fiction in the Age of Pynchon, and Morrison, Athens 2007.

McClure J.A., Postmodern/Post-secular: Contemporary Fiction and Spirituality, „Modern Fiction Studies” 1995, nr 1.

McClure J.A., Post-Secular Culture: The Return of Religion in Contemporary Theory and Literature, „Cross Currents” 1997, nr 3.

McClure J.A., Post-Secular... Academic Search Complete, EBSCOhost [dostęp: 20.12.2013].

McLennan G., The Postsecular Turn, „Theory, Culture, Society” 2010, nr 4.

Mizerkiewicz T., Literatura – przedmiot wiary?, „Czas Kultury” 2009, nr 1.

Mizerkiewicz T., Poezja reanimacji. Próba postsekularnej lektury „Widokówki z tego świata” Stanisława Barańczaka [w:] Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945−1989, red. A. Kałuża, A. Świeściak, Kraków 2011.

Szkaradnik K., Przypadek zmieniany w przeznaczenie. O religijności tekstów i tekstualności religii z perspektywy hermeneutyki ponowoczesnej, „FA-art” 2013, nr 1−2.

Umerle T., Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego – próba interpretacji postsekularnej, „FA-art” 2013, nr 1−2.
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.