Wspólna historia, wspólna kultura. O książce Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie pod redakcją Eugenii Prokop-Janiec

Sławomir Buryła

Abstrakt

Common history, common culture

The review provides a brief overview of the collective work edited by Eugenia Prokop--Janiec that is devoted to literary and cultural Polish-Jewish contacts in the nineteenth and twentieth centuries, recognized in the context of the changes in the processes of modernisation and modernity.

 

Słowa kluczowe: Polacy, Żydzi, literatura, kultura, pogranicze, nowoczesność

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.