Kłopoty z polskością. Boy i Mickiewicz

Krzysztof Zajas

Abstrakt

Troubles with the Polishness. Boy and Mickiewicz

Tadeusz Boy Żeleński read Mickiewicz as if it were a complex depiction of Polish national soul’s meanders. Love for the motherland, patriotism and prophet’s mythology on the one hand, and concealment of facts, destroying historical documents and ordinary lies on the other. Boy’s criticism, developed on the basis of French rationalism, cuts this mishmash open, like a scalpel revealing areas affected with illness that need to be cured by enlightened reason. It would appear that these nearly a century old, perverse, and thus revelatory conclusions have become almost obsolete. Nothing could be further from the truth. In Poland they will never cease to be valid...      

 

Słowa kluczowe: biografizm, demitologizacja, wielokulturowość, śledztwo literackie, francuski krytycyzm
References

Bieńczyk M., Książka twarzy, Warszawa 2012;

Koropeckyj R., Adam Mickiewicz. Życie romantyka, przeł. M. Glasenapp, Warszawa 2013;

Kuziak M., Inny Mickiewicz, Gdańsk 2013;

Mickiewicz A., Dzieła, t. XII, Trybuna Ludów, Warszawa 1955;

Mickiewicz W., Żywot Adama Mickiewicza, t. IV, Poznań 1895;

Rutkowski K., Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej, Gdańsk 1999;

Rutkowski K., Xsiężniczka. Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów, Gdańsk 2000;

Towiański A., Wybór pism i nauk, oprac. S. Pigoń, Wrocław 2004; przedruk za Biblioteką Narodową, Kraków 1925, seria I nr 8;

Żeleński (Boy) T., Pisma, red. H. Markiewicz, t. IV, Brązownicy, wstęp. M. Janion, Warszawa 1956.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.