Zapomniana rewolucja? Nie i tak. O książce Agaty Araszkiewicz Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym

Anna Pekaniec

Abstrakt

Forgotten revolution? No and yes.

Agata Araszkiewicz’s book is a very interesting collection of possible ways of reading same novels from interwar period, novels written by women. By using tools mainly taken from feminist criticism such as écriture féminine or gynocriticism she builds interpretation of prose written by Aniela Gruszecka, Irena Krzywicka, Pola Gojawiczyńska, Wanda Melcer and Maria Kuncewiczowa. Araszkiewicz emphasizes it uniqueness, and by that she brings them back to history of polish literature. What is important to see, is that she focuses not only on poetics, but also on problems, themes, and, what is the most significant, on it’s aesthetic, what helps her to reveal revolutionary potential. Seen by Araszkiewicz, women’s novels from interwar period appeared not only as continuations of Young Poland poetic, but an innovative, multidimensional, autonomous space of literature with women’s signature.
 

Słowa kluczowe: literatura, kobiety, historia, feminizm
References

A. Araszkiewicz, Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 2015.

Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939. Z antologią, red. nauk. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, K. Cierzan, P. Biczkowska, Kraków 2011

G. Ritz, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przekł. B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukaszewicz, Warszawa 2002.

K. Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010.

J. Krajewska, „Jazgot niewieści” i „męskie kasztele”. Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań 2010.

 J. Krajewska, Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań 2014.

E. Kraskowska, Piórem niewieścim z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1999.

I. Krzywicka, Zapolska [w:] Tejże, Kontrola współczesności. Wybór międzywojennej publicystyki społecznej i literackiej z lat 1924–1939, zebrała i wstępem oprac. A. Zawiszewska, Warszawa 2008.

M. Morozowicz-Szczepkowska, Z lotu ptaka, Warszawa 1968.

Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy, pod redakcją E. Kraskowskiej i B. Kaniewskiej, Poznań 2015.

A. Zawiszewska, Wstęp. „Badaczka życia”. Irena Krzywicka (1899–2004) [w:] I. Krzywicka, Kontrola współczesności. Wybór międzywojennej publicystyki społecznej i literackiej z lat 1924–1939, zebrała i wstępem oprac. A. Zawiszewska, Warszawa 2008.

A. Zawiszewska, Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym, Szczecin 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.