Światy równoległe. O dwujęzyczności i polifonii kulturowej w twórczości Andrzeja Buszy

Janusz Pasterski

Abstrakt

Prallel worlds. On bilingualism and cultural polyphony in Andrzej Busza's poetry

The article discusses Andrzej Busza’s poetry from a bilingual and bicultural perspective. Such a rare mode of artistic writing grew out of the poet’s political exile and his professional involvement with English culture and literature. Two linguistic periods in Busza’s poetical biography are distinguished and the parallel use of two literary traditions is underscored in the article to describe Busza’s poetry as an original contemporary example of cultural universalism.
 

Słowa kluczowe: Andrzej Busza, dwujęzyczność, dwukulturowość, poezja XIX wieku i współczesna
References

1. Teksty literackie

Busza A., Znaki wodne. Poezje, Paryż 1969.

Busza A., Astrologer in the underground = Astrolog w metrze: wiersze, transl. from the Polish by J. Boraks, M. Bullock, Athens, Ohio 1970.

Volvox. Poetry from the Unofficial Languages of Canada in English Translation, ed. J.M. Yeats et al., Port Clements, B.C. 1971.

Busza A., Pory roku [w:] idem, Glosy i refrakcje, przeł. B. Czaykowski, Berlin–
Toronto 2001.

Busza A., Obrazy z życia Laquedema. Scenes from the Life of Laquedem, przeł. B. Czaykowski, Berlin–Toronto 2003.

Busza A., Powrót, „Fraza” 2005, nr 3 (49).

Busza A., Alicja po latach, Gwiazdy, Psy, Węzły, Pojedynek, Secesyjna kąpiel, „Fraza” 2006, nr 3 (53).

Busza A., Kohelet, posłowie i oprac. B. Tarnowska, Toronto–Rzeszów 2008.

Busza A., Jadąc na zachód z lotniska JFK, Psy z Manhattanu, Epifania, przeł. J. Fruzińska, „Fraza” 2013, nr 4 (82).

Busza A., Niepewność, przeł. z ang. B. Tarnowska, R. Sabo, Toronto 2013.

Busza A., Das Narrenschift, Niebo, Indianin na nabrzeżu, Tajni agenci, Dla Wili. Elegia, Stephen Hawkingprzypuszcza, Star Trek, przeł. J. Gutorow, „Fraza” 2015, nr 4 (90).

 

2. Opracowania

Budzik J., Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Kraków–Toronto 2013.

Busza A., Cultural Dislocation and Poetry, „Canadian Literature”, May 1987, suppl. no. 1.

Busza A., Mowa torontońska, „Fraza” 2008, nr 3–4 (61–62).

Busza A., O refrakcji znaczeniowej w przekładzie poetyckim, „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1983, nr VII.

Busza A., Różnice między pokoleniami w literaturze na emigracji, „Kontynenty – Nowy Merkuriusz” 1960, nr 18/19.

Danilewicz Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.

Encyclopedia of Literature in Canada, ed. W.H. New, Toronto–Buffalo–London 2002.

Hutnikiewicz A., Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia, Warszawa 1988.

Mrożek S., Skalmowski W., Listy 1970–2003, wstęp A. Borowski, Kraków 2007.

Tarnawski W., Mój ojciec, Londyn 1966.

Tarnowska B., Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty”, Olsztyn 2004.

Tarnowska B., Posłowie [w:] A. Busza, Kohelet, oprac. B. Tarnowska, Toronto–
Rzeszów 2008.

Tarnowska B., Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami, Olsztyn 2011.

Terlecki T., Emigracja naszego czasu, red. N. Taylor-Terlecka, J. Święch, Lublin 2003.

Voices of Change. Immigrant writers speak out, ed. J. Hesse, Vancouver 1990.

Wącior S., Imagizm. Źródła, inspiracje, twórcy [w:] Poezja imagistyczna angielskiego modernizmu, wstęp i przekł. S. Wącior, Lublin 2002.

Wierzbicka A., Podwójne życie człowieka dwujęzycznego [w:] Język polski w świecie, red. W. Miodunka, Warszawa–Kraków 1990.

Wyznania płaza. Z Andrzejem Buszą rozmawia Andrzej Niewiadomski [w:] Londyn – Toronto – Vancouver. Rozmowy z pisarzami emigracyjnymi, oprac. i wstęp A. Niewiadomski, Lublin 1993.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.