Z powrotem do (źródła) rzeczy.  O książce Edyty Sołtys-Lewandowskiej O „ocalającej nieporządek rzeczy” polskiej poezji metafizycznej i religijnej drugiej połowy XX wieku i  początków XXI wieku

Łukasz Tischner

Abstrakt

The review discusses the book by Edyta Sołtys-Lewandowska O „ocalającej nieporządek rzeczy” polskiej poezji metafizycznej i religijnej drugiej połowy XX wieku i początków XXI wieku, which is aimed at describing contemporary Polish poetry in terms of its religious/metaphysical quests. Sołtys-Lewandowska distinguishes two types of poetry, namely, religious and metaphysical. The first type refers to the poems which depict a personal relationship with God; the second implies a premonition of an outer reality which transcends the limits of human cognition. Sołtys-Lewandowska interprets a variety of poems. She analyzes what she calls the “sacralization” and the “desacralization” effects, describes the figures of God (especially the figure of Father and Lord) and argues that contemporary Polish poetry may be interpreted as an expression of a “return of religion”. The reviewer appreciates the original idea of the book but criticizes the too broad scope of the project which results in very general conclusions. He also disagrees with some typological concepts which don’t seem to be really consistent and helpful.
 

Słowa kluczowe: polska poezja współczesna, literatura i religia, sekularyzacja, duchowość
References

Barańczak S., Dramatyczna niegramatyczność [w:] idem, Przed i po. Szkice o poezji krajowej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Londyn 1988.

Gutowski W., Wśród szyfrów transcendencji: szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 1994.

Habermas J., Wierzyć i wiedzieć, przeł. M. Łukasiewicz, „Znak” 2002, nr 9.

Joas H., Post-Secular Religion? On Jürgen Habermas [w:] idem, Do We Need Religion? On the Experience of Self-Transcendence, transl. A. Skinner, London 2008.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1986.

Nieukerken A., van, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Kraków 1998.

Przymuszała B., Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Kraków 2006.

Sawicki S., Sacrum w literaturze [w:] Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasiń­ska-Wojtkowska, S. Sawicki, Lublin 1983.

Taylor Ch., A Secular Age, Cambridge, Mass.,–London 2007.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.