Kategoria Post-Blackness jako próba współczesnej redefinicji czarnej tożsamości

Magdalena Kargul

Abstrakt

Post-blackness as a contemporary attempt at redefining
black identity


This article explores the dynamic changes in ways of perceiving race and identity in the complex, post-modern African-American culture. Gathered under the name of “post-blackness,” some methods of an artistic representation of race were presented against the background of socio-political events of the last few years. The paper reconstructs the formations that allowed for the emergence of this term, such as black nationalism, womanism, as well as theories of race of the 1960’s and 1970’s.
 

Słowa kluczowe: rasa, Post-Blackness, czarny nacjonalizm, tożsamość
References

Ash T.G., Ameryka już nie wlecze się z tyłu, „Gazeta Wyborcza”, 8–9 listopada 2008.

Bauman Z., Lyon D., Płynna inwigilacja. Rozmowy, przeł. T. Kunz, Kraków 2013.

Bendrat A., „Yes, we can”. Amerykański sen Baracka Obamy [w:] Czarno na białym. Afroamerykanie, którzy poruszyli Amerykę,red. E. Łuczak, A. Antoszek, Warszawa 2009.

Du Bois W.E.B., The Souls of the Black Folk,New York 1990.

El-Haji Malik El-Shabazz (Malcolm X), Letter from Mecca, 1964, http://www.malcolm-x.org/docs/let_mecca.htm [dostęp: 4.04.2016].

Garza A., A Herstory of the #BlackLivesMatter, „The Feminist Wire”,  http://www.thefeministwire.com/2014/10/blacklivesmatter-2/ [dostęp: 10.04.2016].

Gayle A., The Black Aesthetic,New York 1971.

Goodman A., Democracy Now!, http://www.democracynow.org/2015/6/17/as_rachel_dolezal_breaks_silence_a. [dostęp: 5.04.2016].

Goodman Amy, Democracy Now!, http://www.democracynow.org/2015/6/17/watch_four_perspectives_on_race_and.[dostęp: 5.04.2016].

Hooks bell, Killing Rage, Ending Racism, New York 1995.

Hooks bell, Outlaw Culture,New York 2008.

Hooks bell, Postmodernistyczna czerń [w:] A. Preis-Smith, Kultura, tekst, ideologia: dyskursy współczesnej amerykanistyki,Kraków 2004.

Hooks bell, Rock my Soul. Black people and self-esteem,New York 2004.

Kamionowski J., Głosy z dzikiej sfery. Rewolucja, prywatność i feminizm w twórczości poetek pokolenia Ruchu Czarnej Sztuki: Soni Sanchez, Nikki Giovanni i Audre Lorde,Białystok 2011.

Lisok M., Dzikusy. Nowa sztuka ze Śląska,Katowice 2014.

Mitchell W.J.T., Czego chcą obrazy?, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2015.

Mitchell W.J.T, Seeing Through Race, Harvard 2012.

Moisi D., Kopernikańska rewolucja Obamy, „Rzeczpospolita”, 29–30 grudnia 2007, s. A15.

Robinson D.E., Black Nationalism in American Politics and Thought,Cambridge 2001.

Touré, Who’s Afraid of Post-Blacknes? What It Means to Be Black Now,Washington 2012.

Sargent Antwaun, Post-Black Art in the Age of Hip-Hop, „Vice” http://www.vice.com/read/post-black-art-in-the-age-of-hip-hop-123 [dostęp: 30.03.2016].

Showalter E., Feminist Criticism in the Wilderness [w:] The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature, and Theory,red. E. Showalter, New York 1985.

Stephen B., Get up, Stand up. How Black Lives Matter Uses Social Media to Fight the Power,„Wired”, Listopad 2015, http://www.wired.com/2015/10/how-black-lives-matter-uses-social-media-to-fight-the-power/ [dostęp: 13.04.2016].

Warner C., New Democratic Vistas [w:] Belief vs. Theory in Black American Literary Criticism,red. J. Weixlmann, Ch.J. Fontenot, Greenwood, Florida 1986.

Wencel J., Dzieciaki atakujące policję, „Dwutygodnik” nr 152, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5729-dzieciaki-atakujace-policje.html [dostęp: 30.03.2016].

Willumeit L., Kryzys? Jaki kryzys?! [w:] (Od)stawanie się fotografii – O rekonfiguracji i nowym porządku tego, co fotograficzne, i jego instytucji,red. L. Willumeit, Kraków 2016.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.