Wielogłos,2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2017
Redakcja naukowa: Mateusz Antoniuk, Tomasz Bilczewski, Paweł Bukowiec, Jarosław Fazan, Dorota Kozicka, Tomasz Kunz

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Jak czytać stronę. Modernizm i materialność tekstu

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 7–37
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.001.7111

Jak czytać stronę brulionu. Krytyka genetyczna i materialność tekstu

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 39–66
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.002.7112

Zapiski Aleksandra Wata z Kaiser Hospital – fragmenty autobiografii heterotopicznej

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 67–86
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.003.7113

Kmotr Pietr. Tożsamość diabłów w III części Dziadów Adama Mickiewicza

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 87–102
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.004.7114

Filologia i proces pisania cyfrowego – metody i wyzwania

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 103–127
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.005.7115

Rejestrowanie praktyk pisarskich. Problem genetyki i archiwizacji współczesnego dramatu (na przykładzie dramaturgii z obszaru Québec)

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 129–149
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.006.7116

Recenzje i omówienia

Nieśmiertelność tekstu i śmiertelność lektury (Rzecz o Genetyce tekstów Pierre’a-Marca de Biasiego)

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 151–167
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.007.7117

Nieskończona errata. „Zwichnięte” wiersze Rafała Wojaczka

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 169–190
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.008.7118