Zapiski Aleksandra Wata z Kaiser Hospital – fragmenty autobiografii heterotopicznej

Michalina Kmiecik

Abstrakt

Aleksander Wat’s Notes from Kaiser Hospital: Fragments of a Heterotopical Autobiography

The article’s purpose is to present Aleksander Wat’s essay written after his stay in Kaiser Hospital in Oakland in 1964, kept in the writer’s archive in the Beinecke Rare Book & Manuscript Library in New Haven. This essay seems to be relevant for several reasons: it is a commentary to Wat’s Dziennik bez samogłosek [DiaryWithoutVowels] and, above all, it is one of the poet’s pathographic texts devoted almost entirely to an analysis of the hospital space. Using the categories of heterotopia, total institution, and infirmary, an attempt is made to describe the phenomenon of an “autobiography of the state of imprisonment” (the notes from Kaiser Hospital are treated as part of a never-written memoir My Prisons – My Hospitals) and reconstruct the poetics of a heterotopical text created from the perspective of an inhabitant of the “counter-site.”

Słowa kluczowe: archiwum Aleksandra Wata, heterotopia, patografia, instytucja totalna, infirmerium
References

Boruszkowska I., Defekty. Auto/pato/grafie – szkice, Kraków 2016.

Foucault M., Inne przestrzenie, przeł. A.Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.

Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, przeł. Z.Zwoliński [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, oprac. A.Jasińska-Kania, L.M.Nijakowski, J.Szacki, M.Ziółkowski, Warszawa 2006.

Kmiecik M., Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku, Kraków 2016.

Rees K. van, How Conceptions of Literature Are Instrumental in Image Building [w:] Institution and Innovation, red. K.Beekman, Amsterdam–Atlanta, GA 1994.

Rilke R.M., Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge, przeł. W.Hulewicz, Warszawa 1979.

Wat A., Mój wiek. Pamiętnik mówiony, t. 1, Warszawa 1990.

Wat A., Notatniki, oprac. A.Dziadek, J.Zieliński, Warszawa 2015.

Wat A., Poezje zebrane, oprac. A.Micińska, J.Zieliński, Kraków 1992.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.