Rozprawy i szkice

Sortuj według

Transkrypcje. Tradycja i eksperyment w polskich powojennych wierszach-partyturach

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 1-27
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.009.7767

Język kobiecy jako złudzenie? Pytania o istnienie narracji uwarunkowanej przez płeć

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 29-40
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.010.7768

O ironii w Biesach Marii Komornickiej

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 41-51
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.011.7769

Rzeczy, które się do nas zbliżają – Anaglify Krystyny Miłobędzkiej

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 53-67
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.012.7770

Proza. Przyczynek do ars versificandi Marcina Świetlickiego

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 69-87
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.013.7771

Recenzje i omówienia

Komunikacja społeczna i wiersz. O książce Anny Kałuży Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 89–102
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.014.7772

Feministyczne punkty widzenia, czyli rzecz o „sporności” polskiej krytyki feministycznej   O książce Sporne postaci polskiej krytyki feministycznej po 1989 roku pod redakcją Moniki Świerkosz

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 103-113
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.015.7773

Projekt depatologizacji uczuć negatywnych. O książce Ann Cvetkovich Depression: A Public Feeling

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 115-125
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.022.7917