Komunikacja społeczna i wiersz. O książce Anny Kałuży Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci

Tomasz Kunz

Abstrakt

This article is a review of Anna Kałuża’s book Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kałuża observes that the processes of transformation of art associated with global cultural, social and economic changes have stripped poetry of its autonomy and made the traditional aesthetic criteria no longer useful for the evaluation and description of poetic works. The book tries to go beyond the alternative of either sheer continuation or annihilation of the aesthetic concept of modern poetry and discusses new possibilities for poems to participate in the globalised world of social communication. In a set of brilliant interpretations Kałuża shows how the poems of some contemporary Polish poets manage to break the social isolation and effectively take part in the processes of social distribution and circulation of signs. 

Słowa kluczowe: polska poezja współczesna, modernizm, estetyka, komunikacja społeczna, wiersz
References

Burzyńska A., Anty-teoria literaturyKraków 2006.

Gadamer H.-G., Poetica. Wybrane eseje, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2001.

Kałuża A., Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki poeci, Kraków 2015.

Nycz R., Osoba nowoczesnej literaturze: ślady obecności [w:] idemLiteratura jako trop rzeczywistościKraków 2001.

Sosnowski A., Końce poezji („druga prezentacja” Elizabeth Bishop) [w:] idemNajryzykowniej, Wrocław 2007.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.