Po drugiej stronie lustra. Ukraiński rewers polskiego kresowego mitu O książce Katarzyny Glinianowicz, Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX wieku

Iwona Węgrzyn

Abstrakt

Through the Looking-Glass. The Ukrainian Reverse Side of the Polish Kresy myth

The review discusses the book by Katarzyna Glinianowicz, Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX wieku, which is a postcolonial attempt at a history of Ukrainian literature. Glinianowicz analyses the representation of Polish tradition and Polish values in Ukrainian prose from Galicia and Bukovina and finds that the Polish trace in the Ukrainian culture of that period is connected with the symbolic emancipation gesture. The title – “From the Shadow of Polishness” – is a birth metaphor of the contemporary Ukrainian identity.
The reviewer appreciates the original idea of the book and finds it very interesting not only as a study on Ukrainian literature, but also as a record of the reverse side of the Polish stereotype.

Słowa kluczowe: historia literatury ukraińskiej, postkolonializm, „galicyjski trójkąt”, pogranicze
References

Bakuła B., Kolonialne i postkoloniale aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego
(zarys problematyki)
, „Teksty Drugie” 2006, nr 6.

Beauvois D., Mit „kresów wschodnich”, czyli jak mu położyć kres [w:] Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1994.

Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863–1914, Sejny 1996.

Sosnowska D., Inna Galicja, Warszawa 2008.

Wiegandt E., Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej,
Poznań 1988.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.