Teoria tranzytu – relacyjność kultury ukraińskiej

Iwona Boruszkowska

Abstrakt

Transitional Theory: The Relativity of Ukrainian Culture

The article summarizes Tamara Hundorowa’s book Tranzytna kultura. Symptomy postkolonialnoji trawmy: statti ta eseji published in Kyjiw in 2013 and discusses some crucial aspects of the original cultural theory developed there.

References

Bakuła B., Kanon, antykanon, postkanon w dyskursie o tożsamości kultur w Europie Środkowej i Wschodniej, „Porównania” 2011, nr 9.

Etkind A., Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience, Cambridge 2011.

Gundorova T., Postorientalizm, romans imigrancki i nowe możliwości studiów postkolonialnych w Europie Wschodniej: „Zarys dziejów traktora
po ukraińsku” Mariny Lewyckiej
, przeł. M. Mularczyk, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2014, t. 2.

Gundorova T., „Ressentiment” w perspektywie postkolonialnej: przypadek ukraiński, przeł. A. Matusiak, M. Smolińska, „Porównania” 2007, t. 4.

Gundorova T., W jaki sposób peryferie rozmawiają między sobą albo teoria postkolonialna pozbawiona „centrum, przeł. M. Gaczkowski, „Porównania” 2014, t. 14.

Hundorowa T., Ciało, choroba i kicz: melancholijne sublimacje we współczesnej ukraińskiej prozie młodzieżowej, przeł. O. Chrebor, „Slavica Wratislaviensia” 2011, nr 153.

Hundorowa T., Czarnobyl, nuklaerna apokalipsa i postmodernizm, przeł. I. Boruszkowska, „Teksty Drugie” 2014, nr 6.

Hundorowa T., Europejski modernizm czy europejskie modernizmy? (Z perspektywy ukraińskiej), przeł. A. Korniejenko [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998.

Hundorowa T., Femina melancholica. Stat´ i kultura w hendernij utopiji Olhy Kobylańskiej, Kyjiw 2002.

Hundorowa T., Kitcz i literatura. Trawestiji, Kyjiw 2008.

Hundorowa T., Pislaczornobylśka biblioteka. Ukrajinśkij literaturnyj postmodern, Kyjiw 2005, wyd. 2 poszerzone Kyjiw 2013.

Hundorowa T., ProJAwłennia Słowa. Dyskursija rannioho ukajinśkoho modernizmu. Postmoderna interpretacija, Lwiw 1997.

Hundorowa T., Tranzytna kultura. Symptomy postkołonialnoji trawmy, Kyjiw 2013.

Jakszczo ne ja, to chto? Biobibliohraficznyj pokażczyk naukowych prać Tamary Iwaniwny Hundorowoji, red. T. Stalna, N. Kykot, München 2015.

Pawłyszyn M., Kanon ta ikonostas, Kyjiw 1997.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.