Wielogłos,2018, Special Issue English Version

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec
Rok wydania: 2018
Tłumacz: Kaja Szymańska

Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Transcripts. Tradition and Experiment in Polish Post-War Score-Poems

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version, s. 1-25
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.009.9877

Collage as an Act of Profanation? On the Works of Ewa Kuryluk

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version, s. 27-39
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.010.9878

Parallel Worlds: On Bilingualism and Cultural Polyphony in the Poetry of Andrzej Busza

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version, s. 41-57
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.011.9879

Czesław Miłosz and “The Generation of Columbuses” in Lithuanian Literature: A Contribution to One More Parallel Biography

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version, s. 59-70
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.012.9880

Bein polanit le’ivrit. On the Polish-Hebrew Literary Bilingualism in Israel (Reconnaissance)

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version, s. 71-92
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.013.9881

Textual Multilingualism, or Inscribing a Place. Regionalism, Polyculturalism, and Multilingualism in New Central-European Literature

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version, s. 93-108
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.014.9882

Children’s Literature — Between World and Global Literature

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version, s. 109-122
Data publikacji online: 17 kwietnia 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.18.015.9883