Wielogłos,2018, Numer 2 (36) 2018

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec
Rok wydania: 2018

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Gdy wstaniemy z martwych – epilog dramatyczny Henryka Ibsena

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 1–13
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.016.9961

Jeszcze jeden głos (po osiemdziesięciu latach) o Trzech zimach

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 15–33
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.017.9962

Rewolucja jako konieczność biopolityczna w twórczości Brunona Jasieńskiego

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 35–49
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.018.9963

Nieobecność Miłobędzkiej

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 51–68
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.019.9964

Dotknąć światła… O dotyku w pierwszym tomie poetyckim Zbigniewa Herberta

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 69–83
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.020.9965

Polityczność wiersza? Kilka słów o wersyfikacji jako formie komunikacji w poezji zaangażowanej lewicowo

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 85–108
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.021.9966

Późne życie postsekularyzmu: o możliwych lekturach pisarstwa postkolonii

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 109–127
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.022.9967

Pocztówka z końca świata. O języku (i) pamięci w debiutanckiej prozie Jonathana Safrana Foera i Piotra Pazińskiego

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 129–143
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.023.9968

Jeszcze o Künstlerroman. Perspektywa germanistyczna (z kilkoma ekskursami)

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 145–159
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.024.9969

Recenzje i omówienia

Nocne i dzienne historie: doświadczenie Zagłady na polskiej prowincji. (O książce „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”)

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 161–174
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.025.9970