Wielogłos,2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec
Rok wydania: 2019
Redakcja naukowa: Mateusz Antoniuk, Daniel Ferrer, Dorota Jarząbek-Wasyl

Ce travail a été réalisé avec le soutien de l’École universitaire de recherche Translitteroe (programme
Investissements d’avenir ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* et ANR-17-EURE-0025)

This book/work has received the support of Translitterae (Ecole universitaire de recherche, program
„Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* and ANR-17-EURE-0025)

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Słowo wstępne

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku, s. 1–8
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.008.11059

Przesłanie do uczestników konferencji „Genesis – Cracow 2019”

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku, s. 9–12
Data publikacji online: 2019

Rozprawy i szkice

Obrona i iluminacja strony

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku, s. 13–36
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.001.10422

Autor(zy) i aktorzy genezy

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku, s. 37–63
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.002.10423

Stary i nowy reżim w badaniach rękopisów

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku, s. 65–76
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.003.10424

Dziennik: geneza pewnej praktyki piśmiennej

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku, s. 77–94
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.004.10425

Myśli-motyle

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku, s. 95–102
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.005.10426

Sceny teatralnej genezy

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku, s. 103–123
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.006.10427

Recenzje i omówienia

Refleksje przy lekturze (Marek Troszyński, Alchemia rękopisu. „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego)

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019: Krytyka genetyczna w XXI wieku, s. 125–138
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.007.10428