Lektury maladyczne. O książce Moniki Ładoń Choroba jako literatura

Maciej Duda

Abstrakt

Malady Readings. On Monica Ładoń’s Book Choroba jako literatura

This article reviews Choroba jako literatura [Illness as Literature] by Monika Ładoń. Ładoń’s essays establish malady studies in the field of Polish literature. She analyses fictions and autobiographies that cover the experience of disease. The scope of her research spans Polish and European prose of the twentieth and twenty-first centuries (including Thomas Mann, Franz Kafka, Maria Dąbrowska, Anna Kowalska, Jerzy Pilch, Krystyna Kofta, and Grażyna Jagielska). Ładoń’s theoretical perspectives are set by Emil Cioran, Hans-Georg Gadamer, Catherine Malabou, and the duo of Julia Kristeva and Jean Vanier.

Słowa kluczowe: narracje maladyczne, metafora, somatopoetyka, Monika Ładoń / malady narratives, metaphor, somatic poetics, Monika Ładoń
References

Boruszkowska I., Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice, Kraków 2016.

Cioran E., Ćwiartowanie, przeł. M. Falski, Warszawa 2004.

Cioran E., Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Kraków 1992.

Cioran E., Sylogizmy goryczy, przeł. I. Kania, Warszawa 2009.

Cioran E., Upadek w czas, przeł. I. Kania, Warszawa 2008.

Cioran E., Zeszyty 1957–1972, przeł. I. Kania, Warszawa 2016.

Cioran E., Zmierzch myśli, przeł. A. Dwulit, Warszawa 2004.

Gadamer H.-G., O skrytości zdrowia, przeł. A. Przyłębski, Poznań 2011.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993.

Janiszewski J., Kto w Polsce ma HIV? Epidemia i jej mistyfikacje, Warszawa 2013.

Kristeva J., Vanier J., (Bez)sens słabości. Dialog wiary z niewiarą o wykluczeniu, przeł. K. Wierzchosławska, P. Wierzchosławski, Poznań 2012.

Malabou C., Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej, przeł. P. Skalski, Warszawa 2017.

Niżyńska J., Królestwo małoznaczącości. Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer, przeł. A. Pokojska, Kraków 2018.

Okupnik M., W niewoli ciała. Doświadczenie utraty zdrowia i jego reprezentacje, Kraków 2018.

Sontag S., Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Kraków 2016.

Sznajderman M., Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Warszawa 1994.

Szubert M., Dyskurs maladyczny – perspektywy badawcze [w:] Fragmenty dyskursu maladycznego, red. M. Ganczar, I. Gielata, M. Ładoń, Gdańsk 2019, s. 17–35.

Świerkosz M., Atena i Arachne? Maria Dąbrowska i Anna Kowalska we wzajemnej lekturze dzienników [w:] Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura, red. A. Zawiszewska, A. Galant, Szczecin 2015, s. 331–347.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.