Wielogłos,2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: Dorota Kozicka, Tomasz Kunz

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Preteksty

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 1-4
Data publikacji online: 30 kwietnia 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.001.12149

Dlaczego nie powstanie historia literatury polskiej ostatnich trzydziestu lat?

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 5-22
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.002.12150

Niewspółczesność. O możliwej historii literatury polskiej po 1989 roku

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 23-36
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.003.12151

Poezja i obraz, piśmienność i wizualność od 1989 roku

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 37-56
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.004.12152

Poeci-tłumacze jako „awangarda” lat 90.

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 57-73
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.005.12153

Komunikacja literacka wobec społeczeństwa sieci. Przykłady w najmłodszej polskiej poezji

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 75-100
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.006.12154

Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem. Argumenty za nową cezurą

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 101-116
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.007.12155

Krytyka po literaturze

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 117-138
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.008.12156