Komunikacja literacka wobec społeczeństwa sieci. Przykłady w najmłodszej polskiej poezji

Zuzanna Sala

Abstrakt

Literary Communication and the Network Society. Examples in Recent Polish Poetry

This article outlines the impact of changes in social structures on literary communication in contemporary Polish poetry. The author, using tools borrowed from sociology (Bruno Latour’s Actor-Network Theory and Manuel Castells’s concept of network society), analyzes the communication structures in poetry published after 2012. Among the quoted and interpreted poetic books are Pamięć zewnętrzna by Radosław Jurczak, Animalia by Anna Adamowicz, Pamiętne statusy by Łukasz Podgórni, HWDP jako miejsce na ziemi by Tomasz Pułk, and Wiersze organiczne by Kacper Bartczak.

Słowa kluczowe: ANT, teoria aktora-sieci, społeczeństwo sieciowe, poezja najnowsza, komunikacja literacka, Actor-Network Theory, networked society, contemporary poetry, literary communication
References

Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków 2008.

Abriszewski K., Teoria aktora-sieci Brunona Latoura, „Teksty Drugie” 2007, nr 1–2, s. 113–126.

Adamowicz A., Animalia, Kołobrzeg 2019.

Bartczak K., Pokarm suweren, Kołobrzeg 2017.

Bartczak K., Świat nie scalony, Wrocław 2009.

Bartczak K., Wiersze organiczne, Łódź 2015.

Bińczyk E., Antyesencjalizm i relacjonizm w programie badawczym Brunona Latoura, „Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura” 2005, nr 10, s. 91–102.

Castells M., Galaktyka Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2003.

Castells M., Koniec tysiąclecia, przeł. J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa 2009.

Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, J. Szymański, K. Pawluś, J. Stawiński, Warszawa 2008.

Chorzewska P., Cybernetyczny pop, „Mały Format” 2017, nr 5, http://malyformat.com/2017/05/cybernetyczny-pop/ [dostęp: 11.11.2018].

Cieślak-Sokołowski T., Atak trudnego wiersza, „Nowa Dekada Krakowska” 2016, nr 6 (28), s. 116–119.

Jurczak R., Pamięć zewnętrzna, Łódź 2016.

Jurczak R., ‘ve promised you villanelles (bootstrap), „KONTENT” 2018, 1 (4), s. 13–17, http://kontent.net.pl/kontent-4/ [dostęp: 11.11.2018].

Jurczak R., Sala Z., Nadwyrężanie vilanelli. Rozmowa z Radosławem Jurczakiem, „KONTENT” 2018, nr 1 (4), s. 18–23, http://kontent.net.pl/kontent-4/ [dostęp: 11.11.2018].

Kaczmarski P., Kontent na przyczepę, „Odra” 2017, nr 2, s. 150–151.

Kaczmarski P., Zamieszkać w monitoringu, „ArtPapier” 2017, nr 7 (319), http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=322&artykul=6065 [dostęp: 11.11.2018].

Kałuża A., Biologiczne i polityczne, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 18, https://www.tygodnikpowszechny.pl/biologiczne-i-polityczne-33687 [dostęp: 29.01.2020].

Kałuża A., Szacunki ryzyka, „Dwutygodnik”, https://www.dwutygodnik.com/artykul/8549-szacunki-ryzyka.html [dostęp: 29.01.2020].

Kola A.F., ANT-ologia literatury, „Przegląd Kulturoznawczy” 2013, nr 1 (15), s. 35–47.

Kozioł P., Poziomy powtórzeń (loop dla Radosława Jurczaka), „Wakat”, http://wakat.sdk.pl/poziomy-powtorzen-loop-dla-radoslawa-jurczaka/ [dostęp: 7.04.2019].

Kujawa D., Dlaczego Mariusz Pisarski nie trzyma się terminów, „ArtPapier” 2017, nr 3 (315), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=318&artykul=5958&kat=17 [dostęp: 11.11.2018].

Kujawa D., Reorganizacja białek, „Artpapier” 2017, nr 17 (329), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=331&artykul=6334 [dostęp: 29.01.2020].

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010.

Meller O., Pułka jako budowniczy ruin, „Wizje” 2019, nr 2, http://magazynwizje.pl/aktualnik/oskar-meller-tomasz-pulka-jako-budowniczy-ruin/ [dostęp: 15.01.2020].

Miłosz C., Dużo śpię [w:] idem, Wiersze wszystkie, Kraków 2015.

Nagle A., Introduction. From Hope to Haramble [w:] Kill All Normies. The Online Culture Wars from Tumblr and 4chan to the Alt-Right and Trump, [e-book] Winchester/Washington 2017.

Podgórni Ł., Pamiętne statusy, Kraków/Internet 2016.

Pułka T., HWDP jako miejsce na Ziemi [w:] idem, Wybieganie z raju, Stronie Śląskie 2017.

Rybicki R., Jurczakopamięć, „Opcje” 2016, nr 17–18, http://opcje.net.pl/robert-rybicki-jurczakopamiec-radoslaw-jurczak-pamiec-zewnetrzna/ [dostęp: 24.03.2019].

Sala Z., Profilaktyczna morfologia krwi, „Odra” 2017, nr 9.

Sala Z., Taniec z policzkowaniem, „Wizje” 2019, nr 2, http://magazynwizje.pl/aktualnik/zuzanna-sala-taniec-z-policzkowaniem/ [dostęp: 29.01.2020].

Skowronek B., Mediolingwistyka. Teoria, metodologia, idea, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2 (14), s. 15–26.

Skowronek B., Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.

Skurtys J., Koniec antropocenu, „biBLioteka” 2019, nr 1, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/koniec-antropocenu/ [dostęp: 15.01.2020].

Skurtys J., Krótki traktat o urządzeniach (zapiski z lektury), „biBLioteka” 2019, nr 18, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/krotki-traktat-o-urzadzeniach-zapiski-lektury/ [dostęp: 29.01.2020].

Skurtys J., Marsz liberałów, czyli o wspólnocie i jej braku w poezji tak zwanych „roczników 70.”, „Fragile” 2016, nr 1 (31), s. 54–61.

Szczęsna E., Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

Sztafa K., Ażeby jęło się kłębić. O debiutanckim tomie poezji Radosława Jurczaka „Pamięć zewnętrzna”, „Kultura Liberalna” 2016, nr 41, https://kulturaliberalna.pl/2016/10/11/krzysztof-sztafa-recenzja-debiut-radoslaw-jurczak-pamiec-zewnetrzna/[dostęp: 11.11.2018].

Szumańska J., Wróżenie z wnętrzności, „ArtPapier” 2019, nr 17 (377), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=377&artykul=7482 [dostęp: 29.01.2020].

Waligóra A., Toczyć bekę elegii, „ArtPapier” 2017, nr 7 (319), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=322&artykul=6062 [dostęp: 11.11.2018].

Wiersz poleceń, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz_polece%C5%84 [dostęp: 29.01.2020].

Żurek Ł., Czego Henryk Markiewicz mógłby się dowiedzieć o młodej poezji, gdyby przeczytał „Do Tomka Pułki (cover)”?, „Mały Format” 2017, nr 7–8, http://malyformat.com/2017/08/czego-henryk-markiewicz-moglby-sie-dowiedziec-o-mlodej-poezji-gdyby-przeczytal-wiersz-do-tomka-pulki-cover/ [dostęp: 15.01.2020].