Wielogłos,2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: Karolina Górniak-Prasnal, Monika Świerkosz, współpraca Justyna Górny
Słowa kluczowe: męskość, biopolityka, gender, men’s studies, masculinities studies / manhood, biopolitics, masculinities studies, Szwajcaria w XIX wieku, edukacja uniwersytecka kobiet, autobiografia, pierwsze studentki, przyjaźnie kobiece, równouprawnienie kobiet, kontakty międzyetniczne / Switzerland in the 19th century, women’s higher education, autobiography, first female students, female friendship, women’s rights movement, interethnic relations, ruch emancypacji kobiet w Królestwie Polskim, publicystyka społeczna w latach 1905–1907, Związek Polski Równouprawnienia Kobiet (1905–1907), Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet (1907–1914), Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich (1907–1914) / women’s rights movement in the Kingdom of Poland, journalistic writing in the years 1905–1907, Polish Union of Equal Rights for Women (1905–1907), Polish Association of Equal Rights for Women (1907–1914), Union of Equal Rights for Polish Women (1907–1914), studentka w powieści, Grete von Urbanitzky, Maria Szeliga, Vicki Baum, postać literacka, literatura XIX wieku, literatura XX wieku / female student in the novel, literary character, 19th century literature, 20th century literature, dyskurs emancypacyjny, komedia międzywojenna, wzorzec kobiety, grupy kobiece, kobiecość, komediowość, postać literacka / emancipation discourse, interwar comedy, female role model, women’s groups, femininity, comedy, Anna Kowalska, Maria Dąbrowska, Jerzy Kowalski, Gruce, wspólnoty kobiet, kooperatywizm, utopia agrarna, proza międzywojenna / Anna Kowalska, women’s communities, cooperativism, agrarian utopies, inter-war prose, Helen Epstein, trauma Zagłady, seksualność, drugie pokolenie, postpamięć / Helen Epstein, Holocaust trauma, sexuality, the second generation, postmemory, esej feministyczny, feminizm, emancypacja, literatura serbska, kultura serbska / feminist essay, feminism, emancipation, Serbian literature, Serbian culture, awangarda, neoawangarda, studia genderowe, studia nad męskościami / avant-garde, neo-avant-garde, gender studies

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przedmowa

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 1-4
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.009.12400

Rozprawy i szkice

Akademicka „międzynarodówka” kobieca? Solidarność, rywalizacja i samotność w Szwajcarii (1870–1900)

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 5-34
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.010.12401

Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet (1907–1914) w świetle relacji autobiograficznych, prasy kobiecej i historiografii feministycznej

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 35-66
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.011.12402

Autoportret z antybohaterką. Negatywne postacie kobiece w powieściach o studentkach

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 67-90
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.012.12403

Kobiecość a płeć żeńska. Komediopisarki dwudziestolecia międzywojennego wobec dyskursu emancypacyjnego

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 91-116
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.013.12404

Wspólnoty kobiet w pisarstwie i życiu Anny Kowalskiej

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 117-130
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.014.12405

Trauma Zagłady a seksualność. Wspólnota matki i córki w prozie biograficznej Helen Epstein

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 131-149
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.016.12407

Recenzje i omówienia

Izochimeny i literatura. O książce Magdaleny Koch Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX−XXI wiek)

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 151-160
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.017.12408

Druga płeć awangardy? O książce Płeć awangardy

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 161-180
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.018.12409

Od natury do kultury… i z powrotem? O książce Biopolityka męskości

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 181-189
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.019.12410