Druga płeć awangardy? O książce „Płeć awangardy”

Jakub Skurtys

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.