Izochimeny i literatura. O książce Magdaleny Koch „Mistrzynie myślenia: Serbski esej feministyczny (XIX-XXI wiek)”

Dominika Kaniecka

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.