Izochimeny i literatura. O książce Magdaleny Koch Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX−XXI wiek)

Dominika Kaniecka

Abstrakt

Concept of Isochimes and Literature. On Magdalena Koch’s Book Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX−XXI wiek)

This article presents Mistrzynie myślenia Serbski esej feministyczny (XIX−XXI wiek) [Woman Intellectual Mentors: The Serbian Feminist Essay (From the 19th to the 20thCentury)], a book by Magdalena Koch. This is a significant monograph that clarifies the role and place of women in Serbian literature and culture, as well as the essay as an important tool in the process of emancipation of Serbian women. Polish researcher provides a diachronic panorama of the genre over the past two centuries. The book’s crucial point is its focus on the clear presence of the tradition of the feminist essay in the cultural space in Serbia.

Słowa kluczowe: esej feministyczny, feminizm, emancypacja, literatura serbska, kultura serbska / feminist essay, feminism, emancipation, Serbian literature, Serbian culture
References

Banasiak B., Nomadologia Gillesa Deleuze’a, „Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny” 2001, nr 1, http://magazynhybris.com/images/teksty/01/Bogdan%20Banasiak%20-%20Nomadologia%20Gillesa%20Deleuze%60a.pdf [dostęp: 28.03.2020].

Encyclopedia of the Essay, ed. T. Chevalier, London–Chicago 1997.

Filipowicz H., Przeciw „literaturze kobiecej” [w:] Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2009, s. 222–234.

Glosowitz M., Mapowanie sieci. Przyczynek do poetyckiej kartografii feministycznej [w:] Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze, red. A. Jastrzębska, Kraków 2014, s. 33–41.

Koch M., „…kiedy dojrzejemy jako kultura…”. Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku, Wrocław 2007.

Koch M., Mapa rozrysowana na nowo [w:] J. Koch, Historia literatury południowoafrykańskiej 1900–1930, Warszawa 2012, s. 48–57.

Koch M., Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIXXXI wiek), Poznań 2019.

Sendyka R., Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.

Tokarczuk O., Kobieta nie istnieje [w:] J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008, s. 5–10.