Trauma Zagłady a seksualność. Wspólnota matki i córki w prozie biograficznej Helen Epstein

Paulina Kasińska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.