„Kobiety bez mężczyzn” Shahrnush Pārsipur – utopia jednopłciowej wspólnoty

Anna Majkiewicz

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.