Wspólnoty kobiet w pisarstwie i życiu Anny Kowalskiej

Ewa Kraskowska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.