Autoportret z antybohaterką. Negatywne postacie kobiece w powieściach o studentkach

Justyna Górny

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.