Od natury do kultury… i z powrotem? O książce Biopolityka męskości

Krystian Maciej Tomala

Abstrakt

From Nature to Culture… and Back? On the Book Biopolityka męskości

The paper is a review of the co-authorship book entitled Biopolityka męskości [Biopolitics of Manhood]. The author notices that this scientific monograph locates the Polish masculinities studies on the new field of biopolitics, immunisation and tanatopolitics, giving a hope to elaborate an alternative methodology of studies on literature and culture of this range. The author appreciates researchers’ achievements and suggests a few contexts expanding their reflections. Both the prior conference and subjective publication, in author’s opinion, open the new chapter of the Polish men’s studies.

Słowa kluczowe: męskość, biopolityka, gender, men’s studies, masculinities studies / manhood, biopolitics, masculinities studies
References

Agamben G., Otwarte, przeł. P. Mościcki, „Krytyka Polityczna” 2008, nr 15, s. 124−138.

Badinter É., XY – tożsamość mężczyzny, przeł. G. Przewłocki, wstęp M. Janion, Warszawa 1993.

Biopolityka męskości, red. T. Kaliściak, W. Śmieja, przy współpracy P. Mosaka, Warszawa 2020.

Duda M., Badania nad mężczyznami w Polsce, czyli o hegemonii struktury [w:] (Nie) męskość w tekstach kultury XIX−XXI wieku, red. B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019, s. 11–22.

Draguła A., Ekstremalna Droga Krzyżowa. Stary czy nowy model duchowości męskiej [w:] (Nie)męskość w tekstach kultury XIX−XXI wieku, red. B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019, s. 368−379.

Formy męskości 1, red. A. Dziadek, F. Mazurkiewicz, Warszawa 2018.

Formy męskości 2, red. A. Dziadek, Warszawa 2018.

Formy męskości 3. Antologia przekładów, red. A. Dziadek, Warszawa 2018.

Foucault M., Narodziny biopolityki, przeł. M. Herer, oprac. M. Sennelart pod kier. F. Ewalda, A. Fontany, Warszawa 2011.

Fragmenty dyskursu maladycznego, red. M. Ganczar, I. Gielata, M. Ładoń, Gdańsk 2019.

Kaliściak T., Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku, Warszawa 2016.

Ładoń M., Choroba jako literatura. Studia maladyczne, Katowice 2019.

Matuszek D., Imiona ojców. Możliwość psychoanalizy w badaniach literackich, Warszawa 2016.

Mazurkiewicz F., Siła i słabość. Studium upadku męskiej hegemonii w Polsce, Warszawa 2019.

Narracje maladyczne, „Literaturoznawstwo” 2018, nr 12.

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX−XXI wieku, red. B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019.

Pacewicz K., Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych, Warszawa 2017.

Śmieja W., Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości, Warszawa 2016.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.