Rozprawy i szkice

Sortuj według

Parezja: ćwiczenia ze szczerości

Wielogłos, 2020, Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 1–22
DOI 10.4467/2084395XWI.20.027.13419

„Szczere słowo o sobie”. Twórczość Waldemara Bawołka w świetle tradycji cynickiej

Wielogłos, 2020, Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 23–47
DOI 10.4467/2084395XWI.20.028.13420

Strategie autentyczności w prozie Ignacego Karpowicza (Sońka i Miłość)

Wielogłos, 2020, Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 49–68
DOI 10.4467/2084395XWI.20.029.13421

Szczerość i autotematyzm. Przypadek dwóch tekstów publicystycznych Wilhelma Macha

Wielogłos, 2020, Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 69–86
DOI 10.4467/2084395XWI.20.030.13422

„Wyprawa egzotyczna o charakterze odkrywczym” albo „wyniosła pielgrzymka”. Andyjskie szczyty, polski alpinizm i opowieści o eksploracji gór w I połowie XX wieku

Wielogłos, 2020, Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 87–113
DOI 10.4467/2084395XWI.20.031.13423

Między okiem i uchem. O Szpitalu żydowskim w Warszawie Marii Konopnickiej

Wielogłos, 2020, Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 115–135
DOI 10.4467/2084395XWI.20.032.13424

Piękne życzenia urodzinowe i piosenki i melodyjka. Szczerość i kicz w twórczości internetowej osób starszych w perspektywie koncepcji dystynkcji Pierre’a Bourdieu

Wielogłos, 2020, Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 137–154
DOI 10.4467/2084395XWI.20.033.13425

Recenzje i omówienia

Ślady człowieka piszącego. O Pismach ostatnich Henryka Markiewicza

Wielogłos, 2020, Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 155–162
DOI 10.4467/2084395XWI.21.008.13772