Ślady człowieka piszącego. O Pismach ostatnich Henryka Markiewicza

Anna Burzyńska

Abstrakt

Traces of A Man of Letters. On Henryk Markiewicz’s Pisma ostatnie

The article is both a review of the book by Henryk Markiewicz and a presentation of the writer’s figure which transpires from its content – a figure of an incredibly reliable and knowledgeable researcher of literature, a seasoned polemicist, and a keen observer of the most recent changes in literary studies.

Słowa kluczowe: Henryk Markiewicz, teoria literatury, podmiot piszący, interpretacja, polemika

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.