Wielogłos,2021, Numer 1 (47) 2021

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2021
Redakcja zeszytu: Paweł Bukowiec

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Karmicielki świata. Mamki mleczne w świetle reprodukcji życia społecznego

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 1–24
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.001.13576

Znaki na czarnym płótnie, czyli o estetyce przemijającego piękna i o twórczej melancholii Charles’a Baudelaire’a

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 25–46
Data publikacji online: lipiec 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.002.13577

Fenicjanie a sprawa polska. Problemy reprezentacji w „Faraonie” Bolesława Prusa

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 47–66
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.003.13578

Henryk Sienkiewicz wobec kryteriów rasowo-antropologicznych. O listach Z wystawy antropologicznej w Paryżu

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 67–83
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.004.13579

Próbowanie świata i siebie – Montaigne i Gombrowicz

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 85–122
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.005.13580

Czym jest wielokulturowa literatura dziecięca i młodzieżowa i jak ją badać? Propozycje metodologiczne z perspektywy literaturoznawczej w kontekście polskim

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 123–149
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.006.13581

Model baśni filmowej w złotym wieku wytwórni Walta Disneya (wraz z późniejszymi modyfikacjami)

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 151–181
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.007.13582