Z genealogii polskiej queerowości. O książce Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer

Katarzyna Trzeciak

Abstrakt

On the Genealogy of Polish Queerness. On Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer

The article is a review of the book Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer by Alessandro Amenta, Tomasz Kaliściak and Błażej Warkocki, which is the first anthology of Polish queer literature, gathering literary material from XVIIIth century to the present moment. The reviewer concerns particulary the introductory part of the anthology, and puts a few polemical questions around the book’s main assumptions.

Słowa kluczowe: queer studies, historia literatury polskiej, seksualność, nienormatywność, history of Polish literature, sexuality, non-normativity
References

Amenta A., Kaliściak T., Warkocki W., Literatura przewrotna [w:] Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer, red. A. Amenta, T. Kaliściak, B. Warkocki, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2021.

Barłowski D., Widmo „inności”, „Znak” 2021, nr 793 (wydanie elektroniczne).

Biseksualizm czy kapitalizm? Rozmawiają Kinga Dunin i Igor Stokfiszewski, „Krytyka Polityczna” 2009, nr 19.

Czeczot K., Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2016.

Fik I., 20 lat literatury polskiej (1918–1938), Kraków: Czytelnik 1939.

Filipiak I., Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2006.

Jaworska J., Kłir sułtański w „Dziewczynach do wzięcia”, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2014, nr 5, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2014/5-queer-obrazy/klir-sultanski [dostęp: 4.08.2021].

Kaliściak T., Katastrofy odmieńców, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2011.

Kaźmierczak Ł./Kuttig Ł., Damy, rycerki, feministki, odmieńczynie. „Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer”, „Stoner Polski”, https://stonerpolski.pl/faza-biezaca-damy-rycerki-feministki-odmienczynie-dezorientacje-antologia-polskiej-literatury-queer/ [dostęp: 4.08.2021].

Kosofsky Sedgwick E., Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire, New York: Columbia University Press 1985.

Kosofsky Sedgwick E., Epistemology of the Closet, Berkeley–Los Angeles: University of California Press 1990.

Lektury inności. Antologia, red. M. Dąbrowski, R. Pruszczyński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2007.

Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2008.

Lis R., Macie swoich odmieńców, „Polityka” 2021, nr 10.

Mikołajczak M., Męskie oko patrzy na lesbijkę... czyli lesbijka oczami autora widziana, „Młoda Humanistyka” 2019, nr 2, http://www.humanistyka.com/index.php/MH/article/view/259/229 [dostęp: 4.08.2021].

Mrozek W., Autorzy tej książki powinni dostać medal od ministra Glińskiego. Nie dostaną, bo to Polska 2021, „Gazeta Wyborcza”, https://wyborcza.pl/7,75410,26885589, autorzy-tej-ksiazki-powinni-dostac-medal-od-ministra-glinskiego.html [dostęp: 4.08.2021].

Nastulczyk T., Oczko P., Tradycyjni” czy „nowocześni”? O metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny. Część druga: queer theory oraz gay and lesbian studies, „Terminus”2013, z. 3.

Skucha M., Z ukrycia, „Dwutygodnik.com” 2021, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9369-z-ukrycia.html [dostęp: 4.08.2021].

Sobolczyk P., Queerowe subwersje. Polska literatura homotekstualna i zmiana społeczna, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015.

Stepnowski A., Homoerotyka i autocenzura. Nowe spojrzenie na wczesną twórczość poetycką Szmuela Jankewa Imbera, „Studia Judaica” 2020, nr 1.

Szcześniak M., Queerowanie historii, czyli dlaczego współcześni geje nie są niczyimi dziećmi, „Teksty Drugie” 2012, nr 5.

Warkocki B., Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2007.

Warkocki B., Górecki P., Kaliściak T., Dwumiejscowość, „Czas Kultury” 2021, nr 8, https://czaskultury.pl/artykul/dwumiejscowosc/ [dostęp: 4.08.2021].